Ettevõttest

Kes me oleme ja mida me teeme.

Anšoovise tootmist alustati koostöös soomlastega nelikümmend aastata tagasi tollases S.M. Kirovi nimelise näidiskalurikolhoosi Kulinaariatehases. Esialgselt toodeti anšoovist Eesti ja Soome turule. Hilisemalt lisandus Taani, Läti ja allhange Saksamaale (Norda Lysell), kellega tegime koostööd ligemale kakskümmend aastat. Privatiseerimise käigus on ettevõte muutnud oma nime ja asukohta. Ettevõtte praegune nimi on H.M. Seafood OÜ

Tehas on viidud vastavusse Euroopa Liidus kehtivate nõuetega, sh HACCP nõuetega.

Põhilised eksporditurud: Soome, Taani, Rootsi ja Läti. Tooraine pärineb püügipiirkonnast FAO 27.

Oleme äärmiselt paindlikud klientide soovidele vastu tulles, ühiseks eesmärgiks saavutada edu konkreetsel turul, arvestades kohalikke maitseeelistusi. Toodame vastavalt klientide retseptuuridele kasutades nende pakendidisaini ja kaubamärki.

H.M. Seafood OÜ missiooniks on olla usaldusväärne koostööpartner valitud turgudel, parandades jätkuvalt oma toodete kvaliteeti ning tõstes huvipoolte rahulolu taset.

H.M. Seafood OÜ visiooniks on suurendada oma konkurentsivõimet välisturgudel läbi sertifitseeritud toiduohutuse juhtimissüsteemi rakendamise.

Kvaliteedi- ja toiduohutuse poliitika

  • Kalatooted kõrge Euroopa kvaliteediga.
  • Lähtuda kalatoodete ja kalandustoodete tootearenduses ainult kvaliteetsest toorainest ning tuua oma toodang turule täie vastutusega selle ohutuse ja kvaliteedi osas, arvestades kliendi soove, vastates kokkulepitud tingimustele ja olles keskkonnasäästlik;
  • Järgida toiduohutuse põhimõtteid, juhinduda riigis kehtestatud seadusandlusest, ettevõtte töökorrareeglitest, eetikakoodeksist ja personali vastutusest, ning täita IFS standardi nõudeid.
  • Lähtuda tooraine ostmisel ja tellimuste täitmisel jätkusuutlikkusest eelistades võimalusel jätkusuutlikult püütud kala.
  • Tagada nõuetekohane enesekontrolli süsteemi ülesehitus ning kõik vajalik töötingimuste ja –vahendite osas enesekontrolli läbiviimiseks;
  • Tagada hügieenialane koolitus kõigil ettevõtte tasanditel ning kindlustada kogu personali teadlikkus ettevõttes kehtivast kvaliteedi- ja toiduohutuse poliitikast ning poliitika elluviimine kogu protsessi ulatuses tarneahela lõpuni.

Toiduohutuse poliitika vaadatakse juhtkonna poolt üle vähemalt kord aastas, vajadusel ajakohastatakse. H.M. Seafood OÜ juhtkond peab tähtsaks tarbijate arvamusele ja kaebustele reageerimise korraldust ning sellele järgnevate abinõude rakendamist.